Instruktioner

Montering ytterdörrar

OBS!
Innan du monterar, kontrollera att emballage, dörrblad och karm är intakta. Före montering skall fabriksskador eller produktfel anmälas till köparens återförsäljare/försäljningsställe senast inom 8 dagar från mottagandet. Anmärkningar gällande synliga fel godkännes ej om varan blivit monterad utan besiktning.

Montering fönsterdörrar

OBS!
Innan du monterar, kontrollera att emballage, dörrblad och karm är intakta. Före montering skall fabriksskador eller produktfel anmälas till köparens återförsäljare/försäljningsställe senast inom 8 dagar från mottagandet. Anmärkningar gällande synliga fel godkännes ej om varan blivit monterad utan besiktning.

Rengöring och underhåll inner- och ytterdörrar

För att få maximal hållbarhet bör dörrarna rengöras och underhållas med jämna mellanrum eller vid behov. Var noga med att följa anvisningarna nedan för bästa resultat. Ladda ner instruktioner här:

Rengöringsinstruktioner för inner- och ytterdörrar

Montering av Star Center 3-glas fönster

Viktigt att tänka på!
När leveransen kommer, kontrollera antalet kollin samt att emballaget är oskadat. Anmäl omgående till transportören/leverantören synligt skadat eller vid saknat gods. Dold fraktskada anmäles till speditören/leveverantören inom sju dagar annars upphör reklamationsrätten.

Kasta inte emballaget, det behövs vid eventuell retur.

Montera inte skadade eller felaktiga detaljer som skall reklameras, då gäller inte reklamationsrätten på produkten. Ladda ner instruktioner här:

Montering av Star Center 3-glas fönster

Montering av Star- och Bomankök

Viktigt att tänka på!
När leveransen kommer, kontrollera antalet kollin samt att emballaget är oskadat. Anmäl omgående till transportören/leverantören synligt skadat eller vid saknat gods. Dold fraktskada anmäles till speditören/leveverantören inom sju dagar annars upphör reklamationsrätten.

Kasta inte emballaget, det behövs vid eventuell retur.

Montera inte skadade eller felaktiga detaljer som skall reklameras, då gäller inte reklamationsrätten på produkten. Ladda ner instruktioner här:

Monteringsanvisning för Star- och Bomankök