Instruktioner

Här hittar du fördjupad information kring montering eller skötsel av våra produkter.

Montering ytterdörrar

OBS!
Innan du monterar, kontrollera att emballage, dörrblad och karm är intakta. Före montering skall fabriksskador eller produktfel anmälas till köparens återförsäljare/försäljningsställe senast inom 8 dagar från mottagandet. Anmärkningar gällande synliga fel godkännes ej om varan blivit monterad utan besiktning.

Ladda ner monteringsinstruktion för ytterdörrar

Montering fönsterdörrar

OBS!
Innan du monterar, kontrollera att emballage, dörrblad och karm är intakta. Före montering skall fabriksskador eller produktfel anmälas till köparens återförsäljare/försäljningsställe senast inom 8 dagar från mottagandet. Anmärkningar gällande synliga fel godkännes ej om varan blivit monterad utan besiktning.

Ladda ner monteringsinstruktion för fönsterdörrar

Montering av Star Center 3-glasfönster

OBS!
När leveransen kommer, kontrollera antalet kollin samt att emballaget är oskadat. Anmäl omgående till transportören/leverantören synligt skadat eller vid saknat gods. Dold fraktskada anmäles till speditören/leveverantören inom sju dagar annars upphör reklamationsrätten. Kasta inte emballaget, det behövs vid eventuell retur. Montera inte skadade eller felaktiga detaljer som skall reklameras, då gäller inte reklamationsrätten på produkten.

Ladda ner monteringsinstruktion för 3-glasfönster

Montering av Star- & Bomankök

OBS!
När leveransen kommer, kontrollera antalet kollin samt att emballaget är oskadat. Anmäl omgående till transportören/leverantören synligt skadat eller vid saknat gods. Dold fraktskada anmäles till speditören/leveverantören inom sju dagar annars upphör reklamationsrätten.
Kasta inte emballaget, det behövs vid eventuell retur.
Montera inte skadade eller felaktiga detaljer som skall reklameras, då gäller inte reklamationsrätten på produkten. 

Ladda ner monteringsinstruktion för kök

Rengöring och underhåll inner- och ytterdörrar

För att få maximal hållbarhet bör dörrarna rengöras och underhållas med jämna mellanrum eller vid behov. Var noga med att följa anvisningarna nedan för bästa resultat.

Ladda ner instruktion för rengöring inner- & ytterdörrar