Fönster – Teknisk information

GARANTIER

Garantin omfattar inte transportskador, läs mer nedan under ”Vid leverans och montering”. Garantin för träfönster gäller inte produkter som är målade i mörkare kulörer. Glassprickor omfattas inte av garantiåtagande. Star Center står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av t ex larm och ytterligare lås. Garantiåtagande omfattar ej arbetskostnader för återställande av foder och övriga anslutningar kring fönsterprodukterna. Garantin omfattar ej kostnader för eventuella lyftanordningar eller byggnadsställningar som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster/fönsterdörrar. Star Center fönstergaranti gäller under förutsättning att lagring, montering och underhåll gjorts enligt gällande föreskrifter. För mer information, kontakta ditt inköpsställe.

2-glas fönster och runda- och halvrunda fönster

5 års garanti på fönstrens funktion, glas och målning.

3-glas fönster

10 års garanti på fönstrens funktion, glas och målning.
Rötskyddsgaranti: 10 år mot rötskador i fönstrets virkesdelar.
Kondens: 10 år mot kondens mellan glasen i isolerruta.
Funktion: 10 års garanti på fönstrets/fönsterdörrens, inkl beslagens funktion.

Skjutdörrar

Rötskyddsgaranti SKD2A, SKD4A: 10 år mot rötskador i skjudtörrens virkesdelar.
Rötskyddsgaranti SKD2, SKD4: 5 år mot rötskador i skjudtörrens virkesdelar.
Kondens: 10 år mot kondens mellan glasen i isolerruta.
Funktion SKD2A, SKD4A: 10 års garanti på skjutdörrens, inkl beslagens funktion.
Funktion SKD2, SKD4: 5 års garanti på skjutdörrens, inkl beslagens funktion.

Eventuell reklamation

Fabriksskador anmäls till ditt inköpsställe och ska göras utan dröjsmål efter det att felet påträffats. Kvitto / faktura krävs vid reklamation.

Vid leverans och montering

Kontrollera noga att dina fönster och fönsterdörrar är hela när de kommit fram. Eventuella transportskador ska anmälas på fraktsedeln redan vid mottagandet. Är fönstren/fönsterdörrarna skadade ska de inte monteras. Monterad vara är godkänd vara! Vid behov av förvaring före montage av fönstren/fönsterdörrarna ska de placeras på ett väl ventilerat utrymme under tak. Felanmälan hanteras i enlighet med ABM07, om inte annat avtalats mellan berörda parter. Läs noga och följ monteringsanvisningen som medföljer varje vara.

GLAS

Personsäkra och barnvänliga glas

Alla våra lagerförda fönster, skjutdörrar och fönsterdörrar med glas lägre än 600 mm från golv eller mark ­har personsäkerhetsglas både in- och utvändigt enligt Boverkets regler. Dessa är markerade i prislistan. För övriga fönster och fönsterdörrar kan säkerhetsglas fås som tillägg. För skjutdörrar ingår alltid personsäkerhetsglas som standard. 

Det finns två olika typer av säkerhetsglas, härdat- och laminerat. Härdat glas är ca 4-5 gånger starkare än ett vanligt fönsterglas, och om det går sönder spricker och granulerar det härdade glaset i en mängd små bitar. Laminerat glas sitter kvar i omgivande konstruktion om glaset krossas, vilket minimerar skärskador. Dessutom minimerar laminerat glas möjligheten att ta sig i genom fönstret eller fönsterdörren vid t ex ett inbrott.

Energiglas, 1+1

Energiglas är ett typ av glas som är belagt med en speciell beläggning som både släpper igenom korvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Energisparglas minskar värmeförluster, förhindrar kallras och förbättrar komforten

Isolerruta med argongas, 2-glas

Tvåglaskassetter med isoler- och energiglas med varmkant på insidan samt argongasfyllning ger fönstren låga U-värden på 1,3.

Isolerruta med miljövänlig argongas, 3-glas

Treglaskassetter med 4 mm glas och argonfyllda mellanrum ger ett U-värde på 1,1 för våra öppningsbara fönster och ännu något lägre för de fasta. Glaskassetterna är förseglade mot bågträet för extra inbrottsskydd.

Konstruktion, 1+1

Utvalt virke och unik tillverkningsmetod
Fönstren tillverkas av noggrant utvald fingerskarvad furu för maximal styrka och stabilitet i både karm och båge. Alla trädetaljer är skyddsbehandlade med Induline SW-900. Fönstret har en klassisk profil på insidan som ger en mjuk och fin inramning av ditt fönster.

Funktion och kvalitet
De gedigna tappbärande gångjärnen, typ 1228 och 1201, förbinder karm med båge och ger fönstret maximal stabilitet. Fönstret stängs med hake typ VM280 och kan förses med vädringsbeslag typ KB85 eller likvärdigt.
Kopplat 1+1-glas Star Tradition Kopplade 1+1-glasfönster kan öppnas i bågen för enkel åtkomst av de invändiga glasytorna.

Täta fönster
En integrerad tätningslist reducerar ljudnivån, medan dropplisten i aluminium svarar för pålitlig täthet i många år framöver.


Konstruktion, 2-glas

Utvalt virke och unik tillverkningsmetod
Fönstren tillverkas av noggrant utvald furu för maximal styrka och stabilitet i både karm och båge. Alla trädetaljer är skyddsbehandlade med FLOWCO ROLL/Induline SW-900. Fönstret har en klassisk profil på insidan som ger en mjuk och fin inramning av ditt fönster.

Funktion och kvalitet
De gedigna tappbärande gångjärnen typ 1228 förbinder karm med båge och ger fönstret maximal stabilitet. Fönstret stängs med hake typ VM280 och kan ställas upp för vädring med stormhasp.

Fasta- och kombifönster
Du har möjligheten att kombinera fasta eller sidohängda utåtgående fönster i samma karm, vilka kallas för kombifönster. De kan sitta bredvid varandra. Fasta fönster i tvåglaskassett isoler offeras på begäran.

Täta och tysta fönster
En integrerad tätningslist reducerar ljudnivån, medan dropplisten i aluminium svarar för pålitlig täthet i många år framöver.


Konstruktion, 3-glas

Utvalt virke och unik tillverkningsmetod
Star Centers fönster tillverkas av noggrant utvald furu som lamellimmas och fingerskarvas för maximal styrka och stabilitet i både karm- och bågträ. Karmen är limmad och skruvade i karmbottenstycket och limmad i överstycket. Fönstren har en modern rak profil utan smutssamlande urfräsningar, vilket förenklar både städning och framtida underhåll.

Funktion och kvalitet utöver det vanliga
Beslagen är elegant dolda med alla rörliga delar av stål för bästa hållfasthet och hållbarhet. Fönstren har till skillnad från många andra två låsbara ventilationslägen. Handtagen är tillverkade av aluminium.

Täta och tysta fönster
En integrerad tätningslist i extra kraftig silikon ger bästa möjliga ljuddämpning. En extra tätning i ovankant plus en dropplist i vit aluminium svarar för pålitlig täthet i många år framöver. Aluminiumfönstren har istället en vitmålad glaslist.

Före beställning

Alla mått i vår broschyr anges i bredd x höjd. Fönsterdörrar är höger- eller vänsterhängda sett från den sida där gångjärnen syns. Pardörrar har vänster­hängd gångdörr utifrån sett som standard. Detta gäller även sidohängda fönster. Om du ska ha fönster och fönsterdörr bredvid varandra bör du tänka på om du vill att fönstrets båge eller karm ska linjera med bröstningen på dörren. (Fasta och öppningsbara fönster ser olika ut). Ett exempel: En fönsterdörr i 3-glas trä med bröstningsmått 13 linjerar med ett TV / TK fönster med modulhöjden 13.

Modulmått

Våra fönster anges alltid i modulmått. För att få fönstrets eller fönsterdörrens exakta karmyttermått tar du det angivna modulmåttet (t ex 10 x 20) och omvandlar det till mm (1000 x 2000). Minska sedan med 20 mm. Fönstrets exakta karmyttermått blir alltså 980 x 1980 mm.  Ett undantag är runda och halvrunda fönster.

Konsten att mäta fönster

1. Ta bort fönsterfodret.
2. Mät bredd och höjd på hålet i väggen.
3. Ett fönster som ska passa i öppningen bör vara 20 mm mindre än det uppmätta måttet.
4. Hittar du inte fönster med exakt rätt mått i vårt sort­iment? Då kan du antingen justera öppningens storlek eller låta oss specialtillverka fönster till just ditt hus. Tala med din återförsäljare så hjälper de dig att göra ett bra fönsterval.

Spröjs

Lagerförda fönster levereras som standard utan spröjs / löstagbar post, vilka kan beställas för senare montage. Star Center Tradition Kopplat levereras alltid med fasta spröjs. Vid beställning av ej lagerförda fönster med spröjs eller löstagbar post levereras spröjsen/posten monterade på fönstret. Fasta poster sitter alltid monterade.

Leveranstid

Standardfönster finns normalt i lager färdiga för leverans, men det gäller kanske inte alla varianter eller specialmodeller. Det är alltid bra att vara ute i god tid med att bestämma vilka fönster du vill ha, särskilt om du kommit fram till att de behöver specialtillverkas.