Ytterdörrar – Tillval – Thermo

Våra Stardörrar är som standard tillverkade med ytskikt av fanerade eller målade 4 mm tjocka HDF-skivor (High Density Fibreboard), med ytterligare förstärkning i form av aluminiumplåtar som omger en kärna av isolerande cellplast. Resultatet blir en formstabil, välisolerad och gedigen dörr. Se bild “Standard” nedan.

Som tillval kan din Stardörr tillverkas med ett förbättrat U-värde, det vill säga en extra välisolerad dörr som inte släpper ut värme ur huset. Thermoytterdörren med glasruta har en 3-glaskassett med argongasfyllning mellan glasen. Thermoytterdörren går också att få i dubbelfalsad och tvåfärgsmålat utförande. Se bild “Thermo” nedan.

Dörruppbyggnad – Standard

Dörruppbyggnad – Thermo

En jämförelse i siffror

Vanlig ytterdörr (ej Extra breda dörrar) – mätvärden
• Ytterdörr modul 10×21 tät, enkel = U-värde 0,77 W/m²K
• Ytterdörr modul 10×21, glasöppning 552x750mm = U-värde 1,0 W/m²K

Thermoytterdörr (ej Extra breda dörrar) – mätvärden
• Ytterdörr modul 10×21 tät, enkel = U-värde 0,68 W/m²K
• Ytterdörr modul 10×21, enkel med glasöppning 552×750 = U-värde 0,78 W/m²K